Tỷ giá

2020-08-21
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,060.00 23,090.00 23,270.00

EUR

26,821.60 67.7 27,092.53 68.4 28,189.54 71.2

JPY

212.05 0.96 214.19 0.97 222.86 1.68

KRW

16.92 0.02 18.80 0.02 20.60 0.02

SGD

16,535.67 38.6 16,702.70 39.0 17,226.27 40.2

AUD

16,279.14 51.9 16,443.58 52.5 16,959.02 54.1

CAD

17,158.38 50.6 17,331.70 51.1 17,874.99 52.7

CHF

24,916.55 217 25,168.23 220 25,957.16 226

DKK

0.00 3,629.17 8.78 3,765.46 9.11

GBP

29,883.12 273 30,184.97 276 31,131.16 284

HKD

2,915.97 0.04 2,945.42 0.03 3,037.75 0.03

INR

0.00 308.27 0.68 320.36 0.70

KWD

0.00 75,592.52 148 78,558.64 154

MYR

0.00 5,493.44 7.90 5,609.25 8.06

NOK

0.00 2,553.27 3.94 2,659.78 4.12

RUB

0.00 313.44 2.61 349.26 2.92

SEK

0.00 2,612.65 1.23 2,721.64 1.29

THB

651.33 2.49 723.70 2.77 750.88 2.87
Cập nhật 17:08 (21/08/2020)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Chọn mã ngoại tệ

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất

Thông tin thị trường